Meditationscirkel

Meditationscirkel på Mahalaya

Provtillfälle: 22/ 1 -24


Tid: 17.30- 18.30


Plats: Mahalaya (Marketenterivägen 1 i Kviberg)


Investering: 100 kr/ prova-på-prisVälkommen att vara en del i en trygg och tillåtande meditationsgemenskap där vi tillsammans ägnar oss åt olika former av MINDFULNESS-praktik. Vår cirkel ger oss även möjlighet att reflektera över våra upplevelser och erfarenheter tillsammans, ibland i par och ibland i helgrupp.


"Sanghan", vår grupp, är en mycket kraftfull stöttepelare i vår praktik. Den hjälper oss att dyka upp när vi är trötta och hellre vill ligga kvar hemma i soffan, när vi är otåliga och vill bli av med det obehag vi känner i en övning och när vi tror att vi är ensamma om att känna, tänka och reagera som vi gör. 


Meditation kan vara ett laddat ord och en lite avskräckande aktivitet för många. Kanske tänker du att du inte är lämpad att ägna dig åt meditation eftersom du har svårt för att sitta stilla, inte klarar av att sitta med benen i kors på golvet eller att du har alldeles för mycket tankar i huvudet. Men sanningen är den att vi har alla svårt att sitta stilla, vi har alla fullt av tankar som snurrar och lotuspositionen är ingenting våra stela, västerländska kroppar är vana vid. Därför är dessa orsaker inga legitima orsaker till att avstå från att meditera. Vi får istället arbeta med att anpassa vår praktik på lite olika sätt för att göra det mindre svåråtkomligt för oss. Vi kanske väljer att sitta på en stol och vi sitter kanske inte 45 minuter utan i 15. Vi kanske väljer att praktisera i en grupp som ger oss stöd och moral att fortsätta när ork och motivation tryter. För vi är alla människor med tankar som snurrar, stela kroppar och med massor av inre motstånd, fysiska såväl som emotionella och mentala. Det är något vi blir väldigt varse när vi blir stilla och försöker rrikta vårt fokus mot en bestämt mål för en stund.


Varför gör vi då detta? Jo, för att stilla sinnet, lugna kroppen och öva oss i att i korta stunder vara medvetet närvarande (mindful) med allt som är. Bara vara närvarande. Inget annat. Och detta kan vi alla redan från födseln. I den rena närvaron ryms både behag, obehag, neutrala förnimmelser och företeelser. Men också något evigt som är utanför tid, rum och form. Ett medvetande som är det som blir varse och uppfattar allt det här som pågår inuti oss mellan varje andetag. Ditt sanna jag som är evigt och fullt av ljus och frid. 


Denna praktik är ett fantastiskt sätt att lära oss förstå och lära känna oss själva och våra inre processer och att bli mindre RE-aktiva på olika triggers från vår omgivning. Vi tränar upp vår förmåga att vara med allt det som känns och är i varje ny stund och att, mitt i allt det, djupt förnimma bland annat att ingenting är för evigt, att vårt sanna väsen är bortom kropp och tankar och att vi är djupt sammanflätade med varandra och alla levande väsen på vår jord. Detta är bara ett litet skrap på ytan av alla gåvor som mindfulnesspraktiken har gett mig i mitt liv. Jag hoppas att du ska vara nyfiken på och vilja följa med mig på den här resan!  


VARMT VÄLKOMMEN! 


Läs mer om Mindfulness här och boka din plats till första tillfället redan nu.

 

unsplash