Mindfulness/ medveten närvaro

Mindfulnessträning är en praktik där vi tränar sinnet att fokusera på olika fenomen, som t.ex. sinnesförnimmelser, istället för att låta tankarna ständigt ta över vår uppmärksamhet. Vi riktar vårt fokus, med avsikt, och övar oss i att komma ihåg att komma tillbaka... till kroppen, till andetaget, till det vi valt att fokusera på, när tankarna hunnit snurra iväg och älta/ utvärdera det förflutna eller oroa sig för/ planera framtiden. Vi odlar således distans till våra tankar och en förståelse för våra inre processer vilket ger oss en större medvetenhet och förmåga att påverka vårt mående och minska stress. Läs mer om mindfulness här

NU-appen


Jag drivs av att tillgängliggöra och avdramatisera meditation och mindfulnesspraktik till den breda massan. Som ett led i detta har jag skapat en mycket enkel mobil-app, NU-appen, med korta, enkla guidade övningar i mindfulness. Läs mer om NU-appen här 

Lär dig MEDITERA


I videoserien "Lär dig MEDITERA" guidar jag dig igenom allt från sittställning till de vanligaste meditationsformerna som ingår i västerländsk mindfulnesspraktik. Serien lanseras den 15/6 2024. Det är ingen regelrätt "kurs" även om du lär dig grunderna i meditation och verkligen får prova på ett brett spektrum av övningar. Du blir tryggt lotsad till närvaro, vila och återhämtning och behöver bara sitta eller ligga och ta emot. Jobbet gör du inom dig och resultatet blir en lugnare kropp med mindre stress och en ökad medvetenhet om dina egna inre processer och hur de påverkar dig. Du kan redan nu signa upp dig på en gratis masterclass om MINDFULNESS vs STRESS via den här länken


Mer info kommer inom kort

unsplash