Mer om mindfulness

Begreppet mindfulness har sina rötter i Buddhismen och kan översättas som medveten närvaro eller varsevarande. Alla människor har denna förmåga från födseln och den går att träna upp genom avsiktlig och riktad uppmärksamhet kombinerat med ett antal attityder. På det buddhistiska skriftspråket Pali är termen SATI och betyder ordagrant att komma ihåg.


Mindfulnessträning är en praktik där vi tränar sinnet att fokusera på olika fenomen, som t.ex. sinnesförnimmelser, istället för att låta tankarna ständigt ta över vår uppmärksamhet. Att komma ihåg att komma tillbaka... till kroppen, till andetaget, till omgivningens ljud och dofter, när tankarna hunnit snurra iväg och älta/ utvärdera det förflutna eller oroa sig för/ planera framtiden. Vi odlar således distans till våra tankar. 


Genom fokus på våra förnimmelser är vi varken i dåtiden eller framtiden med vår uppmärksamhet för en stund, utan i det som är, känns, syns och finns precis här och nu. Vi övar också på att observera utan att döma eller värdera det vi upplever. Detta i sin tur ger oss flera positiva effekter. Uppmärksamhet i våra sinnen ger kroppen en möjlighet att aktivera sitt återhämtningssystem (Parasympatikus) som har hand om immunförsvar, matsmältning, sänkt blodtryck och minskad mängd stresshormoner. Vi blir med träning också mer medvetna om våra egna inre processer och behov. Tankar, känslor, kropp och våra beteenden har ett orsakssamband och genom att lyssna inåt och förstå oss själva kan vi få möjlighet att agera mer medvetet och att hitta nya verktyg för inre hållbarhet. En hållbarhet som sedan ger ringar på vattnet för en mer hållbar och medkännande värld.


Redan 1979 påbörjade den amerikanske läkaren och molekylärbiologen Jon Kabat-Zinn ett arbete med att integrera mindfulnessmeditation i skolmedicinen för att minska lidandet hos ett stort antal patienter som hamnat mellan stolarna i sjukvårdssystemet. Allt sedan dess har ett stort antal forskningsprojekt visat på goda effekter på bl.a. stress, sömnproblem och psoriasis-symptom. Metoden har spridit sig och blivit mycket efterfrågad runt om i väst och idag är mindfulness en erkänd del inom i olika behandlingsmetoder i den västerländska sjukvårdsapparaten, både inom den allmänna skolmedicinen och psykoterapin. Exempel på metoder där mindfulness ingår är MBSR (mindfulnessbaserad stressruduktion), MBCT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), DBT (dialektisk beteendeterapi) och ACT (acceptance and commitment therapy). I samtliga dessa verksamhetsområden har man "skalat bort" alla forna religiösa inslag och bevarat metoderna.

unsplash