Föreläsningar

  • Överlista stressen med Mindfulness”- En interaktivinspirationsföreläsning. Här dyker vi ner i vetenskap om hjärnan och vårt nervsystemoch om STRESS som mekanism. Vi får ta del av grunderna iMINDFULNESS och dess syfte och metoder och varvar bilder medövningar i mindfulness och reflektioner i bikupor. Kanske vill niarbeta fram nya former för möjlighet till återhämtning på er arbetsplats och fördjupa arbetet med arbetsmiljöföreskrifterna omorganisatoriskoch social arbetsmiljö, AFS2015:4. Kanske vill ni bara ha en skön förmiddag tillsammans somgår i återhämtningens tecken.  • ”Social hållbarhet- i mig och i världen” - En interaktiv inspirationsföreläsning

    Hållbar utveckling är för de flesta ett välkänt begrepp. Men idet offentliga samtalet tenderar vi attfokusera på ekologi och ekonomi och glömma bort den socialahållbarheten. Vad innebär ”social hållbarhet” och varför ärdet så viktigt att vi börjar med oss själva? Finns det ettsamband med min egen hållbarhet och hälsa och hur världen mår?Övningar i mindfulness varvas med bilder och reflektioner ibikupor.  • ”Självmedkänsla”- för en medkännande värld.Självmedkänsla (mindful self compassion) är en djupgående metod för återhämtning och för att odla ett mer kärleksfullt förhållningssätt till oss själva. Genom de tre delarna 1)medveten närvaro 2)mellanmänsklighet och 3)medkänsla med sig själv övar vi på att möta oss själva med kärlek och acceptans, särskilt när vi har det svårt, och får därigenom även en ökad medkänsla med andra. Vi odlar en djup förståelse för våra egna känslor i olika situationer ochutvecklar resiliens- en förmåga att vara i det vi känner utan att behöva fly, fäkta eller fixa. Övning i SJÄLVMEDKÄNSLA främjar djupa och kärleksfulla relationer, med oss själva och andra, både hemma och på jobbet, och i förlängningen en mer medkännande värld.  • KARMA - Etik och moral inom yoga och buddhism

    Hur vi väljer att leva våra liv har en effekt inte bara på oss själva, utan på allt omkring oss. I österländska traditioner kallas effekten av våra handlingar för KARMA, lagen om orsak och verkan och om alltings påverkan på alltet. Att inte välja är också ett val som ger ringar på vattnet i en allt mer orolig värld. Yogan och buddhismen vilar som system på samma moralfilosofiska grundprinciper. Principer som är flera tusen år gamla. I yogan kallas de för YAMAS och i Buddhismen för PRECEPTS och även om de bara är fem till antalet har de likheter med kristendomens tio budord. När vi dyker djupare och reflekterar kring varje princip ur flera infallsvinklar så blir det tydligt att varje etiskt ställningstagande bör vara en delikat balansgång mellan olika syften och värden. Inget blir längre svart och vitt. Det som är etiskt rätt ur ena synvinkeln kan skada ur en annan. Vi inser också att vi omöjligen kan vara konsekvent etiskt korrekta mot vår nästa utan att behandla oss själva med samma värdighet och respekt.

unsplash