yinyoga

Yinyoga är en passiv yogaform som består av tre delar; ASANA (fysiska yogapositioner), MINDFULNESS och TKM (traditionell kinesisk medicin).


Vi arbetar i sittande och liggande asanas där vi stannar kvar och vilar under en längre stund i naturliga ytterlägen med kuddar, filtar och kanske block som stöd. Där kommer vi åt djupt liggande lager i oss, både i kroppens bindväv, ledband och ligament (vår fascia) och i kroppens meridiansystem (TKM) vilket ger effekten av en lätt akupressurbehandling. På detta vis stimulerar vi kroppen till läkning och flexibilitet både på ett fysiskt plan och på de övriga två nivåer som TKM verkar (känslomässigt/ själsligt och energimässigt).


I Yinyogan får vi en unik möjlighet att utforska vårt förhållande till motstånd, fysiska såväl som känslomässiga och mentala genom att vi stanna kvar och möter det som känns med vår medvetna närvaro och vårt andetag. Rent tekniskt kan man säga att vi aktiverar den parasympatiska delen av vårt nervsystem (vårt lugn-och-ro-system) i lägen där kroppen tenderar att vilja gå in i stress och kamp och flykt (sympatikus). Detta ser jag själv som den mest transformativa delen av yinyogan och det som ger mig verktyg som sträcker sig långt utanför yogamattan- för hur vi möter och hanterar oss själva och livet i stort.


Buddhas första ädla sanning när han uppnådde insikt under sitt Bodhiträd var att smärta/ lidande (Dhukha) är oundvikligt i livet som levande varelse. Den kan vara fysisk eller mer själslig men den är helt och hållet oundviklig. Det är dock inte den primära smärtan som egentligen får oss att lida - utan våra mekanismer av motstånd, kamp, stress och flykt kring smärtan. Genom att vi i Yinyogan stannar kvar i våra starka förnimmelser kan vi alltså väldigt påtagligt arbeta med just dessa invanda mekanismer kring det som känns.


Yin är ett centralt begrepp inom kinesisk filosofi och symboliseras av den svarta halvan av symbolen Yin & yang. Yin står i detta sammanhang i korthet för vila, passivitet och stillhet, och att låta allt vara som det är. I stället för att arbeta dynamiskt och öka puls och värme i kroppen så fokuserar vi på att stilla sinnet och kroppen och att observera andetaget och kroppen och de förnimmelser vi upplever i de olika positionerna. Vi övar på att vara istället för att göra. När vi stannar kvar i det som känns så får vi dessutom en unik möjlighet att möta oss själva och att nyfiket studera våra förhållningssätt till jaget och livet i stort. Precis som i mindfulness så triggar vi i yinyogan kroppens vilo-och-återhämtningssystem Parasympatikus.  

unsplash