mindful yoga

Yoga innebär en fantastisk möjlighet att kombinera en stund av allsidig fysisk träning med en effektiv paus från tankar och stress. På yogamattan ges vi möjlighet att kravlöst få dyka in i den egna kroppen med vår uppmärksamhet och därmed lämna allt annat utanför för en stund. Att landa och lyssna in kropp och sinne och möta dagens förutsättningar som de är. 


Alla former av fysisk yoga kan ses som meditation i röelse. Mindfulness/ medveten närvaro är således grunden i allt yogautövande. I mindful yoga rör vi oss mjukt till rytmen av det egna andetaget, och ibland till rogivande musik. Rörelserna utförs i ett mjukt flöde och med stort fokus på medvetenhet i nuet, andetaget och kroppen. Här kan du läsa mer om mindfulness.


De fysiologiska effekterna av yoga är många. Ökad generell styrka samt förbättrad rörlighet, balans och även uthållighet. Genom att vi enbart arbetar med den egna kroppsvikten som belastning kan vi arbeta upp en balans mellan kroppens olika delar vilket ger en hållbar grund för en god, livslång hälsa. 


Du uppmanas att varje nytt tillfälle på mattan lyssna in kroppen och dess dagsform. Vissa dagar har vi massor av energi och kraft och andra dagar behöver vi landa under en filt och bara andas. Att våga backa när kroppen säger ifrån. På sikt kan vi bygga upp en intimitet med oss själva som bygger empati både inåt och utåt. Yoga är en väg till ett mer hållbart liv - både för den enskilde individen och samhället i stort."When yoga is expressed, you are peace"

Michael Stone

unsplash